Chuyển đến nội dung

Huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn lao động là yêu cầu bắt buộc. Tại Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH có quy định người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động. Tuy nhiên, để quyền lợi của người lao động được đảm bảo hơn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP)
Xem thêm

Huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT

Hiện nay nhiều doanh nghiệp mới chỉ chủ trọng đến công tác huấn luyện an toàn điện cho đối tượng thuộc nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên việc huấn luyện an toàn điện theo Thông tư 05/2021/TT-BCT cũng là yêu cầu bắt buộc, giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ sâu hơn về công tác an toàn điện tại doanh nghiệp
Xem thêm

Huấn luyện an toàn hoá chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Hóa chất ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, tai nạn cho người sử dụng. Do đó, các doanh nghiệp cần cập nhật kiến thức an toàn hóa chất cho người lao động và người quản lý trực tiếp hóa chất theo quy định của pháp luật trước khi làm việc với hóa chất.
Xem thêm

Huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu

Huấn luyện sơ cấp cứu là việc trang bị cho người lao động những kiến thức cơ bản về hoạt động sơ cứu, hướng dẫn những thao tác sơ cấp cứu ban đầu để trợ giúp nạn nhân trước khi nhân viên y tế đến nơi. Việc sơ cấp cứu này nhằm ngăn không cho tình trạng nạn nhân ngày càng xấu đi. Tạo cơ hội phục hồi và cứu sống nạn nhân.
Xem thêm