Chuyển đến nội dung

Dịch vụ khác

Đo kiểm nước sinh hoạt

Các chỉ số nhiễm bẩn trong nguồn nước sinh hoạt là nguyên nhân trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, kiểm nghiệm nước sinh hoạt để biết rõ thực trạng nguồn nước giúp tìm ra phương án khắc phục hiệu quả là một cách để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và người khác.
Xem thêm