Tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ, an toàn điện, an toàn hoá chất cho Công ty CP XM và XD Quảng Ninh

Trong 3 ngày 16, 17, 18 – 11/2023, Công ty TNHH An toàn lao động ABS đã tiến hành tổ chức các khoá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện và an toàn hoá chất cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học: